05 May, 2006

месец, звезда

небо звезда
крошњу плаши
док је киша кваси
док је кваси

месец звезда
зраке лије
поветарац док те мије
док те мије

сунце гнезда
стаблу рађа
врабац вије
свађа док не избије
док не избије

No comments: