08 May, 2006

терање

у цркви сам био
и зашто бих крио
да сам се мало уплашио

јер ако све се види
да ли ико тада може
да се не стиди

сва та сужња маса
што ће судњег часа
остати без гласа

мора да бог има
велики хард диск
ако све то снима

користећи поменуте терабајте
творац ће да тера бајате

No comments: