09 May, 2006

ето тако свако јутро

сутра нећу поранити
сновима ћу се хранити
о, дал' се зна ко сам ја

знам, устаћу
при том јутро преспаваћу
и кафицу ја скуваћу
после не знам шта ћу

ето тако свако јутро
да се средим ја се трудим
и уместо да се будим
ја тад лежем
или се још мало на интернет повежем

No comments: