11 May, 2006

слушам, не верујем

замисли сад неку црну
лепотицу на екрану
како баца риме
док јој пуца виме

замисли и њено дете

No comments: