16 May, 2006

јер сам много блого

морам стати
и то хитно
да о њојзи пишем
као да је нешто битно

морам јасно да саопштим
да је само воштим

то су речи мачо,
фолиранта дасе
да не мислим тако -
зна се

није доцкан
да сад станем
рекох одвећ много
не бих неког да обманем
а лако бих мог'о

No comments: