14 December, 2006

не можеш у ноћи

немаш снаге сине
померат` планине
знај да осмех крепки
све ће ређе доћи

лепо сам ти каз`о :
признај раскол
и не тугуј -
не можеш у ноћи

епилог:

сада чак и напор
рески с твоје стране
плода неће дати
откриће ти мане

зато ћути, нема назад
одговор ће наћи тебе
када срце стане
кад прах све постане

No comments: