17 July, 2007

Развигорац

(рани_опус)

Развигорац иде са планине
он се спушта са висине

преко снега, око цвета
преко шљунка и камена

поред жбуна, на врх стене
и кроз тунел, све до нас.

а после:
мили моји, куд који

No comments: