09 August, 2007

Препарат

(рани_опус)

Успомоћу препарата
истребљење лакше иде
а затим још један
који је опасан,
а то је мушарица.

неопходно је да има крила
која се разилазе на ветру

Зато и функционише
препарат под именом цинеб

No comments: