16 August, 2007

Урим и Тумим

(рани_опус)

Да,
бацам камење, али -

који сам први извукао
који сам први бацио
који ће први да падне

No comments: