16 August, 2007

Судбина једног различка

(рани_опус)

Не спомињимо је сад

No comments: