16 August, 2007

Уфатити птицу срндаћ

(рани_опус)

Препознати птицу срндаћ,
улогорити се ноћас
под шумом
унутар бора

и уфатити је,
разнолику птицу срндаћа

No comments: