23 November, 2007

зразговори 1

(зразговори)

- Видиш ли?
- Видим.
- ?
- Проћи ће.

1 comment:

igla said...

Nenad Harms :)