23 November, 2007

зразговори 3

(зразговори)

- како је могла да заборави?
- е, друже мој...
- ?
- како ти можеш да се сећаш?

No comments: