23 November, 2007

зразговори 6

(зразговори)

- у сендвичу су ме притисли прошлост и будућност, шта да радим?
- мислим да је најбоље за тебе...
- ?
- ...да престанеш да будеш у сендвичу.

No comments: