28 November, 2007

Нежна ментол испарења

Свако од нас некада
бива под утицајем мириса
који везује за сећања...

No comments: